What Do You Think About Loving

Well what do you think about loving baby
(it's alright)
Well what do you think about loving baby
(it's alright)
I said what do you think about loving baby
(it's alright)
In the morning in the evening yeah and a
In the night
Wo-oh wo-oh

Well it's alright in the morning
To start today out right
And it's alright in the evening
To have somebody to hold you tight
And it's alright in the nighttime
Especially in the night
Baby any time any way
Loving's just alright
Wo-oh wo-oh

Well loving loving loving
Wo-oh wo-oh

Well what do you think about hugging baby
(it's alright)
Well what do you think about kissing baby
(it's alright)
Just what do you think about loving baby
(it's alright)
In the morning in the evening yeah and a
In the night
Wo-oh wo-oh

And it's alright in the morning
To start today out right
And it's alright in the evening
To have somebody to hold you tight
And it's alright in the nighttime
Especially in the night
Baby any time any way
Loving's just alright
Wo-oh wo-oh

Well loving loving loving
Wo-oh alright
Wo-oh alright
Wo-oh alright

What Do You Think About Loving

Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay. Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay